Rola elektrowni szczytowo-pompowych w Krajowym Systemie Elektro-energetycznym

Zamieszczamy raport Rola elektrowni szczytowopompowych w Krajowym Systemie Elektroenergetycznym: uwarunkowania i kierunki rozwoju, który został przygotowany przez Zespół Ekspercki do spraw Budowy Elektrowni Szczytowo-Pompowych utworzony Zarządzeniem Nr 351 Prezesa Rady Ministrów z dnia 28 grudnia 2021 r.

Źródło: Kancelaria Prezesa Rady Ministrów – https://www.gov.pl/web/premier/komunikat-cir-raport-zespolu-eksperckiego-ds-budowy-elektrowni-szczytowo-pompowych