Napisaliśmy do Wojewody

Jako stowarzyszenie NWM wystąpiliśmy z oficjalnym pismem do Wojewody Macieja Awiżenia. Pismo zawiera szereg wątpliwości związanych z budową ESP Młoty ,nasze argumenty. Oraz między innymi stanowisko Radosława Gawlika ze stowarzyszenia EKO-UNIA i publikacje prof. Jana Popczyka.

Z naszych informacji wiemy iż z treścią pisma Pan Maciej Awiżeń zapoznał się osobiście.

📌Przedstawimy fragment pisma ,a dokładniej 10 kluczowych pytań ,które zawarliśmy w tym dokumencie :

1) Czy zostały wykonane badania z jakiej głębokości jest obecnie pobierana woda pitna ze studni przydomowych w:

Spalonej Górnej i Dolnej,

Nowej Bystrzycy ( w punktach na różnej wysokości, np. Kruk, okolice domu Tyczyńskiego, ale po drugiej stronie potoku i kościół)

Młotach

Wójtowicach

Starej Bystrzycy

2) Czy uwzględniono w projekcie, że zlewnia, obszar wsiąkania zostaną pomniejszone o betonowe dno i wały zbiornika na Zamkowej. Naszym zdaniem wpłynie to na stosunki wodne, zostanie obniżony obecny poziom wód gruntowych.

3) Co z głównym ujęciem wody pitnej dla Bystrzycy Kłodzkiej. Obecne znajduje się powyżej Młotów, ale przebieg wodociągu będzie przecinany przez drogi dojazdowe do budowy? Czy powstanie zabezpieczenie dla tego ujęcia?

4) Czy przygotowano plan dróg transportowych materiałów (beton, piasek, cement i inne) do budowy zbiornika Spalonej na Zamkowej Kopie?

Którędy przez Bystrzyce Kłodzką. Od dawnych pracowników budowy wiemy, że była wyznaczony teren pod drogę dojazdową na północnym krańcu miasta, obecnie jest to teren zabudowany i nieprzejezdny.

Jakie są proponowane inne możliwości?

Jak ma się odbywać transport przez Starą Bystrzycę, Nową Bystrzycę, Wójtowice. W przypadku drogi do Spalonej jest to niszczenie świeżo wybudowanej drogi turystycznej.

5) Jaki dojazd otrzymają mieszkańcy Lasówki? Już obecnie mają mocno zniszczoną drogę przez Młoty? Czy może przewiduje się przeniesienie Lasówki i ewentualnie Mostowic do gminy Duszniki-Zdrój? Będą mieć bliżej… Albo może od razu do Czech?

6) Jakie są wyniki badań przyrodniczych na terenach, które będą objęte budową? Mieszkańcy Młotów nie otrzymują żadnych informacji…

7) Gdzie i jakie drzewa zostaną wycięte w związku z budową?

Jaki jest planowany przebieg linii energetycznej 400 kW? Czy gminy, przez które przebiegać będzie linia zostaną powiadomione o tych planach przed rozpoczęciem budowy zbiorników. Czy linia nie będzie zakłóceniem w silnie turystycznym obszarze?

9) Czy koszt budowy linii 400 kW do Ząbkowic Śląskich jest ujęty w kosztorysie budowy ESP Młoty, czy też będą to osobne dodatkowe koszty?

10) Czy plan budowy dużej elektrowni szczytowo-pompowej w bogatym przyrodniczo obszarze faktycznie pasuje do tendencji oszczędzania przyrody i budowania sieci energetyki rozproszonej?