Spotkanie z mieszkańcami 26.04.2023

W środę 26 kwietnia w Wiejskim Domu Kultury w Starej Bystrzycy odbyło się spotkanie dla mieszkańców ws. elektrowni szczytowo-pompowej Młoty. Zebrane fakty przedstawili członkowie Stowarzyszenia Niezatapialna Wioska Młoty: Dariusz Mielniczek, Rafał Rippel, Agnieszka Skimina, Sławomir Orlikowski i Arkadiusz Bucki. Na początku była mowa o zakresie i harmonogramie inwestycji, w tym linii wysokiego napięcia, która przetnie Kotlinę Kłodzką. W dalszej części można było usłyszeć o zagrożeniach związanych z procedowaną w parlamencie specustawą – aktem prawnym na podstawie którego będzie prowadzona inwestycja.

Specustawa omija obowiązujące prawo, unieważnia uchwalone przez samorząd plany zagospodarowania przestrzennego i dodaje elektrownie szczytowo-pompowe do listy tzw. celów publicznych. A z tym wiąże się zawieszenie konstytucyjnych praw odnośnie własności nieruchomości znajdujących się na terenie inwestycji. Tryb jej uchwalania i założenia mocno zaniepokoił słuchaczy.

W spotkaniu uczestniczyło ponad 30 osób. Bardzo dziękujemy za przybycie.