Senat odrzucił specustawę

We czwartek 11 maja 2023 roku Senat uchwalił wniosek o odrzuceniu specustawy o przygotowaniu i realizacji inwestycji w zakresie elektrowni szczytowo-pompowych oraz inwestycji towarzyszących – 46 głosów za, 44 przeciw i 4 wstrzymujące się.

Ustawa zostanie ponownie rozpatrzona przez Sejm na najbliższym posiedzeniu 24-26 maja.

Procedowanie specustawy w Senacie było burzliwe. Komisja Nadzwyczajna do Spraw Klimatu zarekomendowała odrzucenie projektu, natomiast połączone Komisje Środowiska oraz Gospodarki Narodowej i Innowacyjności były za jego przyjęciem. W związku z tym Marszałek Senatu poprosił ww. komisje o wypracowanie wspólnego stanowiska. Wspólne posiedzenie zakończyło głosowanie, którego wynik wnosił o odrzucenie ustawy w całości. Tak samo było na posiedzeniu plenarnym.

Na wcześniejszym posiedzeniu Komisji Nadzwyczajnej do Spraw Klimatu 9 maja, na zaproszenie jej senatora Stanisława Gawłowskiego, wzięła udział prezes stowarzyszenia Niezatapialna Wioska Młoty Agnieszka Skimina, która zreferowała obawy mieszkańców w związku ze specustawą. W tym samym tonie przemawiała posłanka Gabriela Lenartowicz i rzecznik Zielonych Michał Suchora. Senator Gawłowski zapytał Annę Łukaszewską-Trzeciakowską z Min. Klimatu i Środowiska, czy w obecnym stanie prawnym można budować elektrownie szczytowo-pompowe, na co uzyskał twierdzącą odpowiedź. Zwrócił uwagę, że specustawa nie znosi żadnych barier prawnych, czy legislacyjnych, a jej jedynym celem jest ominięcie istniejących przepisów i prawa lokalnego oraz “utrudnień” społecznych i środowiskowych.