Stanowisko Zielonych nt. budowy elektrowni szczytowo-pompowej w Młotach

Zamieszczamy poniżej oficjalne stanowisko Zielonych ws. elektrowni szczytowo-pompowej w Młotach.

Czytamy w nim m.in.

  • Sprawiedliwa transformacja energetyczna nie może odbyć się jednak kosztem ludzkiej krzywdy ani terenów przyrodniczo cennych.
  • Obcięcie wierzchołka góry, postawienie tamy na Bystrzycy Łomnickiej i zalanie wsi Młoty stoi w oczywistej sprzeczności z programem ratowania polskich rzek – PAKTEM DLA WODY.
  • Analizując rynek energii w Polsce rządowe dokumenty w ogóle nie wspominają o możliwości budowy ESP w sztucznych wyrobiskach (Turów, Bełchatów) czy o możliwości zwiększenia wydajności już istniejących siłowni (Solina-Myczkowice).
  • Prezentując projekt, rząd nie wspomina o konieczności budowy kilkudziesięciu kilometrów linii wysokiego napięcia przez tereny przyrodniczo i krajobrazowo cenne, tak by podłączyć ESP Młoty do sieci.