1. Mit na temat ESP Młoty


 Dolny zbiornik usytuowany ma być w Młotach, zaś górny częściowo w Spalonej i Nowej Bystrzycy. Mają powstać nowe drogi dojazdowe do budowy, wszak część inwestycji jest zaplanowana w środku lasu, który pójdzie pod topór (pod same zbiorniki przynajmniej 30 ha). Gdzieś musi powstać betoniarnia, gdzieś muszą być przechowywane maszyny budowlane. („Gdzieś” oznacza,jak najbliżej budowy). To będzie potężne przedsięwzięcie, bardzo bardzo dużo betonu i stali.
Dodatkowo powstanie 80 km linii wysokiego napięcia z Młotów przez Ząbkowice do Świebodzic – słupy nawet po 101 m wysokości, z fundamentami wielkości małego domu co 400-500 m. A obok słupów pas techniczny po 50 m w każdym kierunku. Więc znów drzewa do wycięcia, a może i kolejni ludzie do wysiedlenia. Wielka metalowa bariera przetnie całą Kotlinę Kłodzką i znacznie zmieni jej krajobraz, który przyciąga turystów z całej Polski (i nie tylko).