Sejmowa Komisja 23.05

Dziś w Sejmie odbyła się Komisja do Spraw Klimatu , na której ponownie rozpatrywana była specustawa o elektrowniach
szczytowo – pompowych . Specustawą została odrzucona przez Senat , niestety po powrocie do Sejmie głosami PiS i nieobecność Lewicy . Spowodowała ,że komisja zarekomendowała parlamentowi specustawę . Dalsze głosowanie na posiedzeniu Sejmu , w najbliższych dniach .