10 mit na temat budowy ESP Młoty

💰 Do budżetu gminy Bystrzyca Kłodzka będzie wpływało co roku 100 mln zł – FAŁSZ

💡 To najbardziej rozpalający wyobraźnię przekaz idący za ESP Młoty. Od tego się zaczęło – bezpieczeństwo energetyczne? impuls ekonomiczny? miejsca pracy? Nic z tych rzeczy! ESP ma płacić w podatkach tyle, że podwoi budżet gminy i odmieni jej oblicze.

🛑Wszystko fajnie brzmi poza tym, że to nieprawda. Zatem skąd burmistrzyni królewskiego miasta wzięła tę kwotę? Jeden z szacunkowych kosztów budowy ESP Młoty opiewał na 5 mld zł, a mnożąc tę wartość przez stawkę podatku dla budowli (2%) wychodzi 100 mln zł.

👉 Dlaczego to nieprawda? Sprawdziliśmy budżety gmin, w których działają ESP. Nigdzie nie ma wpływów na choćby zbliżonym poziomie, a jedynie wartości poniżej 10 mln zł. To sporo, ale jednak dużo mniej niż 100 mln zł.

👀 Puszczanie w świat informacji o takich domniemanych wpływach podatkowych przed ostateczną decyzją o budowie, dokładnymi analizami, przygotowaniem ostatecznego projektu i choćby wyłonieniem wykonawcy jest po prostu populizmem. Grupa PGE jak ognia unika potwierdzenia takich obciążeń na rzecz gminy, bo jej menadżerowie zdają sobie sprawę, że przed ukończeniem budowy rzucanie choćby luźnych szacunków jest nieodpowiedzialne, bo to wróżenie z fusów. Politycy szukając poklasku takich dylematów nie mają.

🫡 Na marginesie warto dodać, że to ile podatków wpłynie do gminy zależy też od siedziby spółki. Taka spółka odpowiedzialna za budowę ESP Młoty już jest, ale wbrew lutowym deklaracjom nie została zarejestrowana w Bystrzycy Kłodzkiej, a w Warszawie, na Mysiej.